План роботи на оздоровчий період

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ (ясла-садок) «Даринка»

_________ Л.І.Дуднікова

«___»_________2018р.

 

ПЛАН РОБОТИ

дошкільного навчального закладу

 (ясла-садок) «Даринка»

 Боярської міської ради

на літній оздоровчий період 2018 року

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) «Даринка»

протокол №  від

 

 

ЗМІСТ

 
Розділ І. Пріоритетні завдання на літній оздоровчий період………..……
Розділ І. Організаційно-педагогічна робота…………………………………
   Робота з батьками
   Соціальний патронат сімей, діти яких не відвідують ДНЗ
   Взаємодія дошкільного навчального закладу з ЗОШ № 5
Розділ ІІІ. Методична робота…..……………………………………………….
   Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
Розділ ІV. Вивчення стану освітнього процесу…..……………………………
Розділ V. Робота методичного кабінету………………………………………
Розділ VI. Медично-профілактична робота………………………………….
   Охорона здоров’я та безпека життєдіяльності дітей
   Фізкультурно-оздоровча робота
Розділ VII. Організація харчування дітей……………………………………
   Робота з персоналом
   Робота з батьками
   Робота з дітьми
Розділ VІІІ. Адміністративно-господарська діяльність.……………………..
Розділ ІХ. Додатки……………………………………………………………….
  1. Розподіл організованої розвивально-виховної зайнятості дітей на літній оздоровчий період 2018 р.
  2. Розпорядок організації життєдіяльності дітей на день у літній оздоровчий період 2018 р.
  3. План проведення розваг

 

РОЗДІЛ І. Пріоритетні завдання на літній оздоровчий

період 2018 р.:

1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров’я.

2. Продовження поглибленої роботи по формуванню у дошкільників морально-етичної культури, вихованню духовних цінностей засобами музики, театралізованої, ігрової, суспільної діяльності.

3. Підготувати дошкільний навчальний заклад до нового навчального року:

- створити повноцінне предметно-ігрове розвивальне середовище;

- поповнити методичний кабінет дошкільного навчального закладу та групові осередки новими дидактичними  та методичними посібниками;

- своєчасно підготувати заклад до осінньо-зимового періоду.

 

РОЗДІЛ ІІ

Організаційно-педагогічна робота

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Перевести роботу дошкільного навчального закладу на літній режим 01.06.2018 завідувач

 

2

Забезпечити:

-                   максимальне перебування дітей на свіжому повітрі

-                   проведення занять згідно з літнім розкладом

01.06-29.06.2018 завідувач, вихователь-методист

 

Робота з батьками

1

Ознайомити батьків з планом оздоровчої роботи влітку. 05.2018 завідувач

 

2

Поповнити інформаційні куточки для батьків, папки-пересуванки рекомендаціями по оздоровленню, загартуванню, харчуванню та профілактиці захворювань, застереження від травматизму, надзвичайних ситуацій у літній період

до 15.06.2018

 

вихователь-методист, вихователі

сестра мед. ст.

 

3

Залучати батьків до організації і участі  у святах, розвагах, благоустрої території, приміщень ДНЗ протягом літнього періоду

завідувач,

вихователі

 

Взаємодія дошкільного навчального закладу з ЗОШ № 5

1

Анкетування, інтерв’ювання і тестування батьків з метою вивчення самопочування сім’ї на передодні шкільного життя дитини й адаптації до школи

серпень 2018

вихователь-методист,

завуч

 

2

 Організація предметно-розвивального середовища для забезпечення різноманітної діяльності дітей дошкільної та початкової ланки. Спільні дозвілля молодших школярів і старших дошкільників у ДНЗ

протягом літнього періоду

вихователі старших груп

 

3

Наочно-інформаційне спілкування:стенди, пам’ятки для батьків, виставки робіт, робочих зошитів, відео перегляд. Спільне зі школою комплектування перших класів із випускників ДНЗ, складення плану.

червень, серпень 2018

вихователь-методист

 

 

РОЗДІЛ IІІ

Методична робота

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1 Провести педагогічні години:

-          «Найкраща пора для загартовування – літо».

-          «Режим дня, як одна зі складових збереження та зміцнення здоров’я дітей».

-          «Умови для полегшення адаптації дітей, що поступають у дошкільний заклад».

 

червень

вихователь-методист

 

2

Провести консультації з педагогами на теми:

1. «Організація літнього відпочинку: знайомство з розкладом занять, формами планування навчально-виховної роботи в літній період».

2.«Профілактика гострих шлункових захворювань та отруєнь дітей дошкільного віку влітку».

3. «Профілактика гельмінтозів у дітей».

4. «Вплив загартування водою на здоров’я дітей».

5. «Організація ігрової діяльності на прогулянках влітку».

 

 

червень

вихователь-методист, вихователі,

сестра мед.ст.

 

3

Оформити «Доріжки здоров’я» на ігрових майданчиках (з камінців, гальки, піску, трави тощо) до 07.06.18

вихователі

 

4

Забезпечити умови для ігор з піском, водою та повітрям. до 07.06.18

 

вихователь-методист, вихователі

 

5

Надати методичну допомогу педагогам у підготовці розваг для дітей.

двічі на місяць

вихователь-методист

 

6

Організувати роботу творчої групи з питань:

-       Оформлення інтер’єрів груп ДНЗ.

-       Планування роботи на 2018/2019 навчальний рік.

червень, серпень

вихователь-методист

 

Підвищення рівня фахової майстерності працівників

1

Проводити огляд публікацій у фахових періодичних виданнях та новинок методичної літератури за Програмою  виховання і навчання дітей «Дитина»

1 раз на місяць

вихователь-методист

 

2

Провести відкриті покази різних форм роботи з питань оздоровлення дітей улітку:

-                   заняття з фізичної культури з елементами валеології;

-                   загартування та водні процедури на вулиці (з використанням плескалок);

-                   спортивно-туристичний похід до парку.

протягом літнього періоду

вихователь-методист, вихователі

 

3

Самоосвіта:

- обговорення та педагогічні читання новинок педагогічної літератури.

- провести педагогічні читання:

- А.С.Остапенко, О.Шинкевич «Організація роботи ДНЗ в літній оздоровчий період»;

- О.Д.Дубогай «Оздоровлення дошкільнят, або канікули влітку»;

- С.Садовенко «Виховання народною казкою»;

-організувати взаємовідвідування занять та режимних моментів із метою обміну досвідом між педагогами (тематика пропонується кожному вихователю на вибір).

протягом літнього періоду

 

4

Затвердити плани самоосвіти вихователів на 2018/2019н.р.

серпень

вихователь-методист

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Вивчення стану освітнього процесу

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1 Епізодичний контроль:

- планування роботи з дітьми;

- санітарний стан ігрових майданчиків;

- дотримання режиму дня та відповідність одягу, температурному режиму;

- робота вихователів з питань охорони життєдіяльності дітей.

 

Упродовж літа

1 раз на тиждень

 

Щоденно

 

1 раз на місяць

 

вихователь-методист

 

медсестра

 

медсестра , вихователь-методист

завідувач

2 Вибірковий контроль:

- організація фізкультурно-оздоровчої роботи влітку;

- робота з попередження дитячого травматизму;

- організація харчування;

- організація екскурсій, цільових прогулянок, походів з дітьми.

 

червень

 

щотижня

 

щотижня

упродовж літа

 

вихователь-методист

 

завідувач

 

завідувач

вихователь-методист

3 Оперативний контроль:

- готовність вихователів до робочого дня;

- виховання культурно-гігієнічних навичок і навичок, самообслуговування;

- наявність, безпека та естетичний вигляд виносних іграшок;

- якість приготування їжі та норми її видачі на групи.

 

щоденно

 

1 раз на місяць

 

щоденно

 

щоденно

 

завідувач

 

вихователь-методист

 

вихователь-методист

 

завідувач

 

РОЗДІЛ V

Робота методичного кабінету

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1 Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення. До 10.06.2018 Вихователь-методист

 

2 Оформити виставку для вихователів:

-         «Новинки методичної літератури»;

-         «Планування навчально-виховної роботи».

 

 

червень

 

 

Вихователь-методист

 

3 Поповнити добірку методичних рекомендацій щодо проведення таких оздоровчих заходів у літній період:

-                 ходьба по траві босоніж;

-                 хвилинки-здоровинки;

-                 масаж і самомасаж;

-                 сонячні та повітряні ванни.

До 10.06.2018 Вихователь-методист

 

4 Поповнити методичний кабінет наочно-дидактичним матеріалом у відповідності до пріоритетних завдань закладу.

протягом літнього періоду

Вихователь-методист

 

5 Поповнити відео та аудіо теку навчальними фільмами, презентаціями, музичними творами для дітей у відповідності до Базової програми.

протягом літнього періоду

Вихователь-методист

 

6 Доповнити картотеку періодичних видань, методичної та дитячої літератури.

протягом літнього періоду

Вихователь-методист

 

7  Поповнити предметно-ігрове середовище в групах.

протягом літнього періоду

Вихователі

 

8 Надавати методичну допомогу педагогам у проведенні свят, розваг.

протягом літнього періоду

Вихователь-методист

 

9 Організувати поповнення інформаційних куточків для батьків матеріалами з питань оздоровлення, загартування, Харчування дітей та профілактики захворювань у літній період. До 01.06.2018 Вихователь-методист, вихователі, сестра мед.ст.

 

10 Організувати виставки дитячих робіт «Літо красне і прекрасне».

протягом літнього періоду

Вихователь-методист

 

 

 

РОЗДІЛ VI

Медично-профілактична  робота

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1

Забезпечити наявність медикаментів у відповідності до Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги

Постійно

Сестра медична старша  

2

Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги дітям до приходу батьків (швидкої допомоги).

Постійно

Сестра медична старша  

3

Провести інструктаж щодо дотримання санітарно-епідемічного режиму

до 01.06.2018

Сестра мед. ст

 

4

Контроль щодо своєчасного проходження медичного огляду та флюорографії робітниками ДНЗ.

Постійно

Сестра медична старша  

5

Провести антропометричні обстеження дітей та відобразити результати у листках здоров’я

1 раз на місяць

Сестра мед. ст.,

вихователі

 

6

Провести консультації з педагогами:

-         «Надання долікарської допомоги»;

-         «Попередження теплових ударів та сонячних опіків»

 

червень

 

Сестра мед. ст.

 

7

Провести огляд території щодо наявності отруйних ягід, рослин, грибів.

щоденно

Сестра мед. ст.,

вихователі

 

8

Проаналізувати результативність літнього оздоровлення дітей.

серпень

Завідувач,

сестра мед. ст.

 

Охорона здоров’я та безпека життєдіяльності дітей

1

Дотримуватись вимог техніки безпеки у групах і на ділянках дошкільного закладу, виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ».

протягом літнього періоду

Завідувач, вихователь-методист, завгосп

 

2

В кожній віковій групі обновити інформаційний матеріал з охорони життя і здоров’я дітей, правового виховання, забезпечити наявність тематичного ігрового матеріалу, який надав би можливість відпрацювати стереотипи поведінки в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій в літній період

червень

Вихователі

 

3

Забезпечення і контроль за проведенням протиепідемічних заходів при реєстрації інфекційних захворювань в період проведення карантину

За потребою

Сестра медична старша  

4

Контроль за забезпеченням деззасобами в достатній кількості, правил зберігання та використання

травень-серпень

Завідувач,

завгосп, сестра мед. ст.

 

5

Контроль за дотриманням і якістю проведення генеральних прибирань, якістю миття посуду, зміни білизни

протягом літнього періоду

Завідувач,

сестра мед. ст.

 

6

Забезпечити проведення лабораторного контролю піску на наявність яєць гельмінтів у відповідності і до вимог п. 3 «Санітарного регламенту»

травень-липень

Завідувач,

завгосп, сестра мед. ст.

 

7

Зволожувати пісок у пісочницях щоденно Помічники вихователів  

Фізкультурно-оздоровча робота

1

Здійснювати повний комплекс заходів, передбачених Програмою виховання і навчання дітей «Дитина»

протягом літнього періоду

Вихователь-методист, вихователі

 

2

Використовувати традиційні та нетрадиційні методи загартування дітей.

протягом літнього періоду

Сестра мед. ст., вихователі

 

3

Збільшити перебування дітей на свіжому повітрі.

протягом літнього періоду

Вихователі

 

4

Використовувати технічні прилади для зволожування повітря.

за потребою

Вихователі

 

5

Упорядкувати одяг дітей відповідно погоді та руховому режиму

протягом літнього періоду

 Сестра мед. ст., вихователі

 

6

Забезпечити дотримання гігієнічних  норм активної рухової діяльності дітей

протягом літнього періоду

Сестра мед. ст, вихователі

 

7

Створити умови для оптимальної адаптації дітей до дошкільного закладу

серпень 2018

Вихователі,

практичний психолог

 

РОЗДІЛ VII

Організація харчування дітей

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

Робота з персоналом

1

Проводити різноманітні заходи з усіма категоріями співробітників щодо перевірки та закріплення знань з організації харчування.

Червень

Завідувач, сестра медична старша

 

2

Неухильно виконувати нормативні акти щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі.

Постійно

Завідувач

 

3

Заслуховувати аналітичні матеріали про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі на виробничій нараді, педагогічній раді, на загальних зборах.

Один раз на місяць

Завідувач

 

4

Посилити контроль за роботою харчоблоку з метою якісної організації харчування в навчальному закладі.

Постійно

Завідувач

 

5

Забезпечити наявність  нормативно-правової документації з питань організації харчування дітей в ДНЗ та забезпечувати систематичне її поповнення

Постійно

Завідувач

 

6

Здійснювати систематичний аналіз стану організації харчування в дошкільному навчальному закладі.

Постійно

Завідувач,

сестра медична старша

 

7

Проводити аналіз виконання норм продуктів харчування шляхом ведення накопичувальної відомості з подальшим внесенням корегування меню.

Один раз на 10 днів

Завідувач,

сестра медична старша

 

8

Відповідно до примірного двотижневого меню надавати попереднє щомісячне замовлення на продукти харчування до постачальників.

Проводити аналіз залишків продуктів за місяць, на основі отриманих результатів замовляти продукти харчування згідно перспективного меню.

Щоденно

Сестра медична старша, комірник

 

9

Оцінювати ефективність харчування дітей  за показниками здоров’я, результатами антропометричних вимірювань і вносити відповідні корективи.

Один раз на місяць

Завідувач,

сестра медична старша

 

10

Введення в раціон харчування дітей свіжі овочі, фрукти, соки

Червень

Сестра медична старша

 

11

Контролювати забезпечення дітей на прогулянці питною водою

Червень

Сестра медична старша

 

12

При складанні перспективного меню враховувати пору року для замовлення овочів для харчування дітей дошкільного віку.

Постійно

Сестра медична старша, завгосп

 

13

Своєчасно здійснювати замовлення на продукти харчування з урахуванням строків їх збереження та заносити в журнал заявки продуктів харчування з відміткою про виконання.

Постійно

Завгосп

 

14

Обов’язково проводити заміну продуктів згідно таблиці норм заміни продуктів за енергоцінністю у разі необхідності, стежачи за їх взаємозамінністю.

Постійно

Сестра медична старша, завгосп

 

15

Ураховуючи можливі перебої у постачанні продуктів харчування, замовляти двотижневий запас  овочів, круп і продуктів довготривалого зберігання.

Постійно

Сестра медична старша, завгосп

 

16

Вимагати від постачальників дотримання графіку завезення продуктів у відповідності до замовлення.

Постійно

Сестра медична старша, завгосп

 

17

Проводити систематичний контроль за виконанням натуральних норм харчування, фіксуючи  результати в таблиці хімічного складу та енергетичної цінності продуктів харчування і журналі обліку виконання норм харчування.

Постійно

Завідувач,

сестра медична старша

 

18

Меню-розклад складати відповідно до картотеки страв за нормами споживання, за віком та плинністю дітей.

Постійно

Сестра медична старша

 

19

Чітко слідкувати за дотриманням технології приготування їжі, виходом та якістю страв.

Постійно

Сестра медична старша,

кухарі.

 

20

Видачу їжі проводити після занесення результатів зняття проб до Журналу бракеражу готової продукції.

Постійно

Сестра медична старша

 

21

Слідкувати за забезпеченістю харчоблоку необхідним обладнанням, засобами вимірювання, посудом, санітарним одягом та іншим.

Постійно

Завідувач,

завгосп

 

22

Проводити санітарно-освітню роботу серед персоналу з питань раціонального харчування, гігієни харчування.

Постійно

Сестра медична старша

 

Робота з батьками

1

При організації харчування додержуватись принципів наступності, єдності вимог у ДНЗ та в родині.

Постійно

Завідувач,

сестра медична старша,

вихователі

 

2

Звітувати перед батьками та громадськістю про свою статутну діяльність за рік із включенням питання про стан харчування дітей.

Серпень

Завідувач

 

3

Включати в тематику батьківських зборів, засідання школи молодих батьків, консультацій для батьків питання раціонального харчування дітей, забезпечувати змінність матеріалів у інформаційних куточках.

Постійно

Завідувач,

сестра медична старша,

вихователі

 

4

Проводити санітарно-просвітницьку роботу щодо забезпечення збалансованого харчування дітей.

Постійно

Завідувач,

сестра медична старша,

вихователі

 

5

Проводити попереднє опитування батьків щодо відвідування дітьми дошкільного навчального закладу у передсвяткові дні з метою правильного замовлення та розрахунку норм видачі  продуктів харчування для приготування їжі.

Постійно

Завідувач,

сестра медична старша,

вихователі

 

Робота з дітьми

1

Контролювати режим дня, графік видачі їжі та культуру харчування дітей

Постійно

Завідувач, сестра медична старша,

 

2

Створити належні умови в групах для харчування дітей:

-         маркування меблів;

-         закріплення постійного місця за столом;

-         використання серветок, санітарного одягу при чергуванні.

Постійно

Завідувач, завгосп, вихователі

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Адміністративно-господарська діяльність

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1

Удосконалювати матеріально-технічну базу ДНЗ

протягом літнього періоду

Завідувач,

завгосп

 

2

Провести виробничу нараду з питань літнього оздоровлення дітей.

червень

Завідувач, вихователь-методист,

сестра мед. ст.

 

3

Провести технічний огляд  ігрових та спортивного майданчиків

 серпень

Завідувач,

завгосп

 

4

Систематично тримати в чистоті подвір’я ДНЗ, знищувати бур’ян, гриби, очищати територію ДНЗ від предметів, що загрожують життю та здоров’ю дітей

постійно

Двірник,

помічники вихователів

 

5

Забезпечити умови для ігор з водою, піском, повітрям

протягом літнього періоду

Вихователі,

голова БК

 

6

Оновити та підготувати обладнання для загартування дітей (доріжки здоров’я, щіточки, рушники, водні басейни, парасольки для пісочниць тощо)

червень

Вихователі,

голова БК,

 

7

Організувати ремонтні роботи в приміщеннях ДНЗ до нового учбового року

до

15.08.2018

Завідувач,

завгосп,

голова БК

 

8

Підготувати опалювальну систему до роботи в осінньо-зимовий період.

червень

Завідувач,

завгосп

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ. ДОДАТКИ

Додаток 1.

 Розподіл організованої розвивально-виховної зайнятості дітей

 на літній оздоровчий період 2018 р.

вікові групи

І молодша група

ІІ молодша група

Середня група

Старша група

дні тижня

 

понеділок

1.Ознайомлення з соціумом 1.Художньо-продуктивна діяльність

2.Ознайомлення з соціумом

1.Ознайомлення з соціумом

2.Здоров’я та фізичний розвиток

 

1.Ознайомлення з соціумом

2.Здоров’я та фізичний розвиток

 

 

вівторок

1.Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

2.Здоров’я та фізичний розвиток

1.Здоров’я та фізичний розвиток

2.Художня література

1.Здоров’я та фізичний розвиток

2.Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

 

1.Ознайомлення з природнім довкіллям

2.Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

 

середа

1.Здоров’я та фізичний розвиток 1.Ознайомлення з соціумом 1.Ознайомлення з природнім довкіллям

2.Художньо-продуктивна діяльність (аплікація)

1.Ознайомлення з соціумом+ознайомлення з довкіллям

2.Художньо-продуктивна діяльність (ліплення)

 

четвер

1.Художня література

2.Художньо-продуктивна діяльність (ліплення)

1.Здоров’я та фізичний розвиток

2.Ознайомлення з природнім довкіллям

1.Художньо-продуктивна діяльність (ліплення)

2. Здоров’я та фізичний розвиток

 

1.Ознайомлення з природнім довкіллям

2. Здоров’я та фізичний розвиток

 

 

п’ятниця

1.Ознайомлення з природнім довкіллям 1.Здоров’я та фізичний розвиток

2.Художньо-продуктивна діяльність

 

1.Художня література

2.Ознайомлення з природнім довкіллям

 

1.Художня література

2. Здоров’я та фізичний розвиток

3.Художньо-продуктивна діяльність (аплікація)

 

 

Додаток 2.

 

 Розпорядок організації життєдіяльності дітей на день

у літній оздоровчий період 2018 р.

№ з/п

Режимні моменти

І мол.гр.

ІІ мол.гр.

Сер.гр.

Стар.гр.

1

Ранкова зустріч дітей, ігри, ранкова гімнастика 07.30-08.20 07.30-08.25 07.30-08.30 07.30-08.30

2

Підготовка до сніданку, сніданок 08.20-08.50 08.25-08.55 08.30-09.00 08.30-09.00

3

Ігри, підготовка до навчально-пізнавальної діяльності 08.50-09.15 08.55-09.15 09.00-09.15 09.00-09.15

4

Організована навчально – пізнавальна діяльність 09.15-09.50 09.15-10.10 09.15-10.15 09.15-10.30

5

Підготовка до прогулянки, прогулянка 09.50-11.30 10.10-12.00 10.15-12.10 10.30-12.25

6

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, загартовувальні процедури 11.30-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40

7

Обід, підготовка до сну 11.45-12.30 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.10

8

Сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00

9

Поступовий підйом, загартовувальні процедури 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

10

Підготовка до вечері, вечеря 15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.20 15.30-16.30

11

Підготовка до прогулянки, прогулянка, ігри, СХД, індивідуальна робота 16.00-19.00 16.10-19.00 16.20-19.00 16.30-19.00

12

Повернення дітей додому 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.20-19.00

 

 

Додаток 3.

                                     План проведення свят і розваг

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

- «Подорож до країни дитинства» – свято до Дня захисту дітей;

- «В гостях у сонечка», конкурс малюнка на асфальті – розвага для старших дошкільнят;

- «На дні глибокому морському» – музична розвага;

- «Зелена аптека» – тематичне заняття для дітей з питань ознайомлення їх з лікарськими рослинами нашого краю на основі спостережень в природі.

 

 

червень

2018

Вихователі

 

 

2.

- «Пригоди Робінзонів» – спортивна розвага для молодших дошкільнят;

- Театралізоване свято української народної казки: «Казки на допомогу Нільсові»;

- «Ввічливий та чемний – усім приємний» - розвага для старших дошкільнят «День ввічливості»;

- «Літній хоровод» – конкурс-вікторина.

червень

2018

Вихователі

 

3.

- «Чистий ранок» – посильна праця дітей на групових ділянках, клумбі,

городі.

- «Літні казки»- фольклорно-екологічна розвага;

- «Ми діти твої Україно» -виставка малюнків

червень

2018

Вихователі

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>