Пріорітетні напрямки роботи

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Даринка» Боярської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Положення про заклад дошкільної освіти, Конституції України, основ Законодавства України «Про охорону життя та здоров’я дітей», нормативних та програмно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Колективного договору, власним Статутом.

Навчання дітей починається ще задовго до школи – в дитячому садочку. Тут діти не лише весело проводять час, але і отримують перші життєві навички, пізнають світ через гру, розвивають свої творчі здібності, стають здоровими і міцними духом, знаходять перших друзів. Метою дошкільного виховання є практичне оволодіння рідною мовою в сім’ї та дошкільному виховному закладі; формування пізнавальної активності, творчих і художніх здібностей в іграх та інших видах дитячої діяльності; виховання культури спілкування, поваги й любові до батьків, родини, Батьківщини; започаткування основ трудового виховання, екологічної культури; прищеплення національних і загальнолюдських цінностей.

Далеко за межі простого догляду за дітьми  у відсутності батьків виходять основні завдання дошкільного закладу:
-  розвиваючі, які створюють умови для забезпечення емоційного благополуччя дошкільників, розвиток їх творчого потенціалу, що включає: інтелектуальний, моральний і дієвий компоненти;
-  виховні, що формують моральні якості особистості, духовне ставлення до світу за законами добра; забезпечують умови для становлення загальнолюдських цінностей майбутніх школярів;
-  освітні, які створюють умови для соціально-організованих форм роботи з дітьми та для нерегламентованої дитячої діяльності, заснованих згідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку дітей від двох до семи років «Дитина».

Дошкільний заклад – це потужна освітня система, яка будується на основі сучасних наукових досягненнях у галузі педагогіки, враховуючи вимоги, які висуває перед нами сучасність.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Даринка» Боярської міської ради, розміщений в мальовничому куточку нашого міста. Весь колектив докладає багато зусиль, аби малята почувалися комфортно, затишно, створює повноцінне розвивальне середовище, яке б дало можливість нашим дітям розвиватись, набувати необхідних знань та умінь для життя, орієнтуватись в навколишньому світі. Він має привабливий зовнішній вигляд. Для дітей створені відповідні умови: затишні, естетично оформлені групи, сучасні декорації, гарне предметно-розвивальне середовище, барвисті іграшки, будівельний матеріал, зручно розміщені меблі. Педагоги  дбають про наочність, дидактичні матеріали, що дібрані відповідно до вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», посібники для пізнавального розвитку дітей.

Кожна група в закладі освіти— це комфорт і затишок, чарівний світ книги і навчальна база, де кожний  малюк може вибрати собі заняття до вподоби.

На території    для кожної вікової групи  облаштовано  ігрові майданчики  з тіньовими  навісами, пісочницями, прикрашені скульптурами казкових персонажів.

Зусилля педагогічного колективу спрямовані на вирішення пріоритетних завдань закладу:
-  формування здорової, гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчої самореалізації на основі гуманізації навчально-виховного процесу;
-  особистісно-орієнтована спрямованість педагогічного процесу співпраці і партнерства у взаєминах дітей, педагогів, батьків;
-  забезпечення умов для безперервної освіти і виховання, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку особистості дитини;
-  співдружність, співпраця у роботі з сім’єю, громадськістю;
-  реалізація фізкультурно – оздоровчої технології.

Колектив закладу  творчий, небайдужий. Він створює умови для успішної соціалізації дошкільнят, формує їх життєву компетентність, розвиває  ціннісне ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої Себе, що є одним із основних пріоритетних завдань сучасного дошкільного закладу.

Належна увага має приділятися  питанням охорони життя і здоров’я дітей. Педагогічні працівники закладу формують у дітей культурно – гігієнічні навички, основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки, сприяють розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей. Особливого значення надається створенню предметно – ігрового середовища, що дає змогу кожній дитині знайти собі справу до душі, відповідно до своїх інтересів.

Тож створення психо­логічного комфорту для дітей, оптимальних умов для повноцінного розвитку їх особистостей, творчого мислення, фантазії, уяви, пізнавальних здібностей стане постійною турботою колективу. Кожний вихователь проявляє  свою майстерність, неповторний індивідуальний стиль роботи.

Дошкільний заклад – це невтомна й самобутня країна малечі. Це той світ, у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку. І від того як їй тут живеться, залежить не лише її майбутнє, а й майбутнє  всієї країни.

IMG_1522

IMG_1490

IMG_1432